Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Krông Pha

Ngày 16-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Krông Pha (Ninh Sơn) về triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2021.

Theo báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Krông Pha, hiện nay đơn vị được giao quản lý trên 12.893 ha rừng. Trong giai đoạn 2016-2021, đơn vị đã phối hợp bàn giao 152,11 ha cho UBND xã Lâm Sơn quản lý thuộc khu vực vùng giáp ranh giữa tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp phục vụ sản xuất ổn đinh. Đơn vị đã tiến hành cắm mốc các loại rừng giáp ranh được 47,5 km/80 mốc. Riêng công tác bảo vệ rừng, đã tổ chức được 24 đợt tuyên truyền lưu động, 36 đợt họp dân với 3.694 lượt người tham gia; phối hợp tuần tra, truy quét chống phá rừng được 4.211 đợt, với 9.434 lượt người tham gia; vận động 1.065 hộ dân ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Đơn vị đã giao khoán bảo vệ rừng được trên 31.870 lượt ha cho 2 tổ chức và 4 tổ cộng đồng; tổ chức trồng được 565,82 ha và chăm sóc rừng được 3.789 ha; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên 978,13 ha; tỷ lệ che phủ rừng của đơn vị đạt 70%...

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Krông Pha.

Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các thành viên trong đoàn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà Ban Quản lý rừng phòng hộ Krông Pha đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác cắm mốc ranh giới; rà soát các dữ liệu quản lý nương rẫy; cập nhập dữ liệu biến động về rừng thường xuyên để quản lý,bảo vệ rừng được hiệu quả; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và các tổ cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ rừng…

Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát thực tế khu vực rừng giáp ranh giữa huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) và huyện Đơn Dương (Lâm Đồng)

+ Cùng ngày, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế khu vực rừng giáp ranh giữa huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) và huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) và thăm, tặng quà cho cán bộ, nhân viên Chốt bảo vệ rừng Cà Tọt đóng trên địa bàn xã Lâm Sơn.