Thuận Bắc:Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2015, trong những năm qua, công tác ATVSLĐ trên địa bàn huyện Thuận Bắc có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp (DN) và các tổ chức, cá nhân.

Nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ, hằng năm huyện Thuận Bắc đều tổ chức xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, coi đây là hoạt động thực hiện thường xuyên. Qua thống kê, trên địa bàn huyện hiện có khoảng 15 DN lớn và hàng trăm cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, với tổng số lao động trên 1.500 người, tập trung chủ yếu ở các ngành nghề như: Khai thác khoáng sản, chế biến thực phẩm, xây dựng, sản xuất phân bón...

Để giúp các cơ sở, DN hiểu rõ và tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật về ATVSLĐ, hoạt động truyền thông được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm, chú trọng thực hiện. Ngoài treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc để hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ theo từng chủ đề, chủ điểm của mỗi năm, huyện còn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh về mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ; đưa nội dung ATVSLĐ vào chương trình giảng dạy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho DN và toàn xã hội. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, DN, người sử dụng lao động tăng cường ứng dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để cải thiện môi trường làm việc, trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết nhằm phòng ngừa hiệu quả các sự cố, nguy cơ gây tai nạn lao động.

Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành Ninh Thuận thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh.

Qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hầu hết các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc quá trình sản xuất gắn với đảm bảo ATVSLĐ. Điển hình như Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành Ninh Thuận, có số lượng lao động trên 427 người, với chức năng, nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên toàn tỉnh; nhờ làm tốt công tác ATVSLĐ nên hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều thuận lợi. Ông Đoàn Đức Hồng, Phó Giám đốc Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành Ninh Thuận, cho biết: Hằng năm, Công ty đều xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động và kiện toàn Ban Chỉ đạo để điều hành mọi hoạt động liên quan đến công tác ATVSLĐ; đồng thời, trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy, lắp đặt hệ thống an toàn về điện; rà soát bảo trì thiết bị dụng cụ, kiểm định xe, thiết bị vật tư được thực hiện nghiêm ngặt để bảo vệ an toàn cho người sử dụng. Do đó, nhiều năm liền Công ty không xảy ra tai nạn lao động, thiệt hại tài sản.

Cùng với đó, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện cũng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra về ATVSLĐ tại DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung chủ yếu qua việc thực thi các quy định, chính sách theo Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là việc xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; đánh giá các nguy cơ rủi ro trong vận hành máy móc, thiết bị. Các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp nghề nghiệp... Qua kiểm tra, cơ bản đều thực hiện nghiêm túc công tác ATVSLĐ. Đối với những trường hợp chưa đạt, yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai phương án, giải pháp khắc phục kịp thời.

Đồng chí Trần Công Long, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thuận Bắc, cho biết: Nhằm tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất, kinh doanh của DN, cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch COVID-19, huyện tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật về ATVSLĐ; phát động các phong trào thi đua ATVSLĐ đến các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác ATVSLĐ, hướng tới mục tiêu hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, tăng năng lực sản xuất, kinh doanh của các sơ sở, DN.