Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh

Ngày 12-5, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (LHVHNT) tỉnh về công tác triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình hoạt động của Hội. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thời gian qua, Hội LHVHNT đã thực hiện tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa - văn nghệ; bám sát chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, tư tưởng, phẩm chất chính trị cho toàn thể cán bộ, hội viên. Tích cực tham mưu, tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao kỹ năng sáng tác, nghiên cứu cho hội viên. Công tác tập hợp, đoàn kết, phát triển hội viên và các chi hội được quan tâm đẩy mạnh; công tác xuất bản Tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận được duy trì, đảm bảo chất lượng, nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật của hội viên đạt giải cao tại các cuộc thi sáng tác trong nước.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội LHVHNT tỉnh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội thời gian qua, góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu Hội tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn, hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập, quán triệt; đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho hội viên, trên cơ sở đó phát huy tư duy sáng tạo, sáng tác ra các tác phẩm văn học nghệ thuật chuyển tải ý nghĩa, nội dung các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thấm sâu đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao giá trị đời sống văn hóa, tinh thần; đồng thời nhằm chống lại các âm mưu, luận điệu sai trái, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn học nghệ thuật của các thế lực thù địch. Không ngừng phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp thu hút, phát triển hội viên; khuyến khích hội viên tăng cường sáng tác, nghiên cứu trên các lĩnh vực: Lý luận, phê bình, phản biện xã hội. Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Hội, Tạp chí Văn Nghệ Ninh Thuận. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các phong trào trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, tham mưu cho UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng những nhân tố tiêu biểu xuất sắc, tạo sức thi đua lan tỏa phát huy tư duy sáng tạo, cảm hứng sáng tác cho toàn thể hội viên để có những tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao, giá trị nhân văn sâu sắc, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với Hội LHVHNT tỉnh rà soát những khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó nghiên cứu, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các chủ trương, chính sách, giải pháp giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Hội LHVHNT tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.