Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa

Ngày 12-5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Núi Chúa (Ninh Hải) về triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2021.

Trong giai đoạn 2016-2021, Ban Quản lý VQG Núi Chúa đã tập trung rà soát thống kê hiện trạng quy hoạch 3 loại rừng với diện tích 183,44 ha và danh mục các dự án đã có chủ trương đầu tư của UBND tỉnh là 40,06 ha. Công tác giao đất, giao rừng cho thuê rừng, chuyển loại rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đơn vị đã giao khoán được 23.984 ha; lập hồ sơ quản lý nương rẫy đan xen trong rừng 3.042 ha; hỗ trợ 52 hộ dân vay 2,6 tỷ đồng để phát triển chăn nuôi; tổ chức trồng, chăm sóc rừng theo các chương trình, dự án được 121 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 1.217 ha; nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 71,96%...

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đi khảo sát thực tế các khu vực trồng, chăm sóc rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa.

Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của các thành viên trong Đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị đơn vị cần tập trung rà soát lại cơ chế, chính sách đã ban hành để thực hiện đúng pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng (BVR); thiết lập nguồn lực, lực lượng BVR để hoạt động hiệu quả trong công tác quản lý, BVR; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân và các tổ cộng đồng tích cực tham gia BVR; phối hợp giữa các đơn vị chủ rừng, lực lượng, chính quyền địa phương và các tổ cộng đồng trong việc tuần tra, truy quét tại vùng trọng điểm, vùng giáp ranh; rà soát, bổ sung các chính sách BVR để quản lý hiệu quả hơn; tăng cường các biện pháp BVR và đa dạng sinh học khu lưu trữ sinh quyển thế giới; rà soát lại các dự án đầu tư tại các vùng có nguy cơ xâm phạm đến rừng để báo cáo, kiến nghị với UBND tỉnh; tăng cường quản lý chặt chẽ tình trạng cơi nới nương rẫy đan xen với đất rừng; tiếp tục thực hiện công tác giao khoán BVR cho các tổ công đồng và tạo sinh kế cho người dân sống ven rừng; nghiên cứu, khai thác các dịch vụ du lịch và sản phẩm du lịch...

* Cùng ngày, Đoàn đã đi khảo sát thực tế các khu vực trồng, chăm sóc rừng theo các chương trình, dự án và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và thăm các tổ, chốt BVR tại Ban Quản lý VQG Núi Chúa.