Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang

Ngày 11-5, Đoàn công tác HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đến giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2016- 2021 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang.

Theo báo cáo, Ban Quản Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang hiện có 31 cán bộ, nhân viên đảm nhận quản lý, bảo vệ 25.012 ha rừng thuộc địa bàn các xã Phước Hà, Nhị Hà của huyện Thuận Nam và các xã Phước Vinh, Phước Hữu, Phước Thái của huyện Ninh Phước. Giai đoạn 2016- 2021, đơn vị tổ chức 80 đợt tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng thu hút 4.288 lượt người tham gia; vận động 2.745 hộ dân ký cam kết tham gia chống phá rừng. Qua công tác tuần tra, đơn vị phát hiện đề nghị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 178 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Đơn vị giao khoán quản 63.356 lượt ha rừng cho các đơn vị vũ trang, nhóm liên kết nhận bảo vệ chăm sóc với kinh phí trên 21,5 tỷ đồng. Huy động các nguồn vốn cho 415 hộ vùng dự án vay chăn nuôi 531 con bò tạo sinh kế cho người dân gắn bó với rừng. Ban quản lý thực hiện trồng mới 554,8 ha rừng phòng hộ với tổng kinh phí trên 13,3 tỷ đồng. Đơn vị chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô và khoanh nuôi, trồng rừng thay thế; nâng độ che phủ rừng từ 85,4% (năm 2016) lên 92,4% vào năm 2021. Trong thời gian tới, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn giai đoạn 2021- 2030. Đơn vị kiến nghị lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh xem xét phê duyệt đề án kiểm kê nương rẫy để quản lý tốt diện tích rừng hiện có và đề án nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách…

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các ngành, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng bảo đảm theo đúng mục tiêu của tỉnh. Việc khoán quản bảo vệ rừng cho các đơn vị vũ trang và cho người dân kết hợp mô hình nông lâm kết hợp tích cực góp phần bảo vệ rừng và tạo sinh kế cho người dân gắn bó với rừng, vươn lên thoát nghèo bền vững. Về chế độ chính sách cho đội ngũ bảo vệ rừng căn bản được đáp ứng giúp đơn vị thực hiện tốt quản lý, bảo vệ rừng. Đồng chí đề nghị đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ rừng đến Nhân dân địa phương. Quy chế, chương trình hoạt động cần được điều chỉnh đổi mới kịp thời, đáp ứng tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường giao khoán bảo vệ rừng cho phù hợp với phát triển của địa phương; gắn việc quản lý bảo vệ rừng với quy hoạch đất đai và thực hiện tốt công tác trồng rừng. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư trồng rừng, nâng độ che phủ rừng theo mục tiêu phát triển rừng của tỉnh. Rà soát căn cứ pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị, bảo đảm diện tích được cấp trên giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang…

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm tặng quà tổ liên kết bảo vệ rừng thôn Trà Nô, xã Phước Hà.

* Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên đoàn công tác đi khảo sát mô hình sinh kế của người dân gắn với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên rừng đầu nguồn hồ Tân Giang; thăm tặng quà tổ liên kết bảo vệ rừng thôn Trà Nô, xã Phước Hà.