Mức thu học phí mới trong năm học 2022-2023

Ngày 6-5-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2022/QD-UBND quy định mức thu học phí trong năm học 2022-2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, giáo dục phổ thông (GDPT) công lập trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này áp dụng đối với trẻ em mầm non và học sinh (HS) phổ thông hệ công lập; HS, học viên học tại CSGD thường xuyên theo chương trình GDPT. Theo đó, từ ngày 16-5-2022, mức thu học phí trong năm học 2022-2023 như sau:

Khu vực thành thị (vùng 1), mầm non và tiểu học từ 300.000 - 330.000 đồng/HS/tháng; THCS và THPT 300.000 đồng/HS/tháng; học nghề phổ thông từ 114.000 - 120.000 đồng/HS/tháng.

Giờ lên lớp của cô và trò Trường TH Từ Tâm 1 (xã Phước Hải). Ảnh: Văn Nỷ

Khu vực nông thôn (vùng 2), mầm non và tiểu học từ 100.000 - 110.000 đồng/HS/tháng; THCS và THPT từ 100.000 - 200.000 đồng/HS/tháng; học nghề phổ thông từ 50.000 - 116.000 đồng/HS/tháng.

Khu vực đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển (vùng 3) thì mầm non và tiểu học từ 50.000 - 55.000 đồng/HS/tháng; THCS và THPT từ 50.000 - 100.000 đồng/HS/tháng; học nghề phổ thông từ 32.000 - 67.000 đồng/HS/tháng.

Quyết định cũng quy định rõ, mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% so với mức thu tương ứng như trên.

Mức học phí đối với CSGD mầm non, GDPT công lập tự bảo đảm chi thường xuyên bằng 1,5 lần mức học phí đối với CSGD mầm non, GDPT công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Mức học phí đối với CSGD mầm non, GDPT công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư bằng 2,0 lần mức học phí đối với CSGD mầm non, GDPT công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên…