Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Trong tháng 4, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động, phần lớn các nhóm mặt hàng, dịch vụ đều tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 2.589,5 tỷ đồng, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 17% so với tháng cùng kỳ. Trong tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.118,7 tỷ đồng, tăng 5,18% so với tháng trước và tăng 18,91% so với cùng kỳ. Dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 288,7 tỷ đồng, tăng 9,02% so với tháng trước và tăng 7,79% so với cùng kỳ; dịch vụ khác ước đạt 181,8 tỷ đồng, tăng 2,15% so với tháng trước, tăng 12,88% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung trong 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 9.970,9 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 8.120,6 tỷ đồng, tăng 16,77%; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 1.123,1 tỷ đồng, tăng 4,08%; doanh thu dịch vụ khác đạt 726,7 tỷ đồng, tăng 8,52% so với cùng kỳ năm 2021.

Người dân mua hàng tiêu dùng tại siêu thị Coopmart Thanh Hà. Ảnh: Văn Nỷ

* Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong tháng 4, hoạt động du lịch có bước phục hồi và dấu hiệu khởi sắc, nhất là dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương; lượng khách du lịch ước đạt 280.000 lượt, tăng 11,2% so cùng kỳ. Trong đó, khách nước ngoài công tác, làm việc tại tỉnh đạt 700 lượt; khách nội địa ước đạt 279.300 lượt. Tính chung lũy kế 4 tháng ước đạt 790.600 lượt, đạt 41,6% so với kế hoạch năm (khách nước ngoài công tác, làm việc tại tỉnh ước đạt 2.740 lượt, đạt 18,3% cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 787.860, đạt 41,8% kế hoạch). Công tác thông tin, quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh và triển khai hiệu quả, tham gia nhiều sự kiện nhằm giới thiệu hình ảnh du lịch Ninh Thuận đến với du khách trong và ngoài nước. Tổ chức Hội nghị Xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận tại tỉnh Quảng Nam; Hội nghị ký kết phát triển du lịch Ninh Thuận - Lâm Đồng; ngành chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở du lịch đảm bảo các điều kiện để đón du khách.

* Đến nay, hoạt động doanh nghiệp trong tỉnh từng bước được phục hồi, số doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng. Trong tháng 4, có 35 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 207,1 tỷ đồng, tăng 59,1% số doanh nghiệp và số vốn đăng ký tăng 82,6% so với cùng kỳ; lũy kế trong 4 tháng đầu năm có 181 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 10.241 tỷ đồng, tăng 41,4% số doanh nghiệp và tăng 9,4 lần số vốn đăng ký so cùng kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 90,7%; số doanh nghiệp giải thể giảm 34,4%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 4,1% so với cùng kỳ. Hoạt động hợp tác xã tiếp tục được duy trì và phát triển, đến ngày 15-4 có 3 HTX được thành lập mới, nâng tổng số có 98 HTX đang hoạt động, với số vốn trên 122,5 tỷ đồng.