Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3

Ngày 29-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 năm 2022. Tham gia khóa học có 77 cán bộ chủ chốt thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện.

Trong thời gian học tập 8 ngày, các học viên được nghiên cứu 16 chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới và luyện tập bắn súng K54... Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 25 học viên đạt loại giỏi, 52 học viên đạt loại khá.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao chứng nhận cho các học viên.