Thông báo: Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày quốc tế lao động (1-5)

UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày quốc tế lao động (1-5) như sau:

Tp.Phan Rang-Tháp Chàm treo cờ rực rỡ trên tuyến đường 16 Tháng 4. Ảnh: Văn Nỷ

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày quốc tế lao động (1-5) trong 2 ngày (30-4-2022 và ngày 1-5-2022). Do ngày 30-4 (thứ Bảy) và 1-5 (Chủ nhật) trùng vào ngày nghỉ hằng tuần nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào ngày 2-5 và 3-5-2022.

2. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức trực cơ quan trong thời gian nghỉ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch và phục vụ tổ chức, nhân dân.

3. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày (30-4 và 1-5-2022); việc treo khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

4. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung Thông báo này.