Đảng ủy Khối Cơ quan –Doanh nghiệp tỉnh: Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ (25/4/1992 - 25/4/2022)

Ngày 25-4, Đảng ủy Khối cơ quan –Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ khối (25/4/1992 - 25/4/2022). Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy khối qua các thời kỳ.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Đức Khai, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy khối đã ôn lại truyền thống vẻ vang, những thành tích đáng tự hào mà các thế hệ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ khối đã đạt được qua các thời kỳ.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Khối.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương những thành tích Đảng bộ khối đã đạt được trong 30 năm qua. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ khối luôn đoàn kết tạo ra những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác xây dựng Đảng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ khối tập trung thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chú trọng lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các cơ quan trong khối. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định những điều đảng viên không được làm.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy khối qua các thời kỳ.

Chú trọng biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát động và tổ chức các phong trào thi đua chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, nhất là ở cơ sở.