Thông báo: Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 Âm lịch) rơi vào ngày 10-4-2022 (Chủ nhật) trùng với ngày nghỉ hằng tuần theo quy định, nên cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ Hai tuần kế tiếp (ngày 11-4-2022).

Tp.Phan Rang-Tháp Chàm treo cờ rực rỡ tại đường 16 Tháng 4. Ảnh: Văn Nỷ

2. Tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 10-4-2022.

3. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức trực cơ quan trong thời gian nghỉ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch và phục vụ tổ chức, nhân dân.

4. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung thông báo này.