Xã Lương Sơn đón nhận cờ thi đua xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Ngày 10-3, UBND xã Lương Sơn (Ninh Sơn) long trọng tổ chức lễ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh trao tặng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021.

Năm 2021, xã Lương Sơn thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong bối cảnh khó khăn về nhiều mặt. Là xã miền núi, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống, sinh hoạt, phát triển kinh tế của người dân, nhưng với nhận thức được tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các ban quản lý thôn trên địa bàn xã luôn quan tâm đến công tác xây dựng phong trào, làm tốt công tác tham mưu, nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19. Nhiều mô hình tự quản, tự phòng hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho UBND xã Lương Sơn.