Thông báo: Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 165/TB-CCKL, ngày 7 tháng 3 năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm về Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.