Ngày 10-3 trên địa bàn tỉnh có 24 ca mắc COVID-19 mới