Công an tỉnh: Hội thảo khoa học về xây dựng và ban hành dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ

Ngày 9-3, Công an tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học về Xây dựng và ban hành dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố. Đồng chí Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ việc xây dựng và ban hành dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay, nhằm cụ thể hóa quan điểm chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giãn biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Các đại biểu cũng thảo luận nêu bật vai trò, vị trí, tầm quan trọng của quần chúng Nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở; đề ra những giải pháp phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong trong xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Đối với Luật an toàn giao thông đường bộ, các đại biểu phân tích những ưu điểm khi tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ; đồng thời nêu lên thực tiễn công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại tỉnh ta và đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm trong việc xây dựng Dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến thảo luận tâm huyết, sâu sắc đối với 2 dự án Luật của các đại biểu. Đây là cơ sở để Công an tỉnh báo cáo về Bộ Công an phục vụ hội thảo “Luận cứ khoa học và thực tiễn việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ” trong thời gian tới.