Năm 2021: Những kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo Ninh Thuận

Năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh và đất nước, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã (KT-XH) hội 5 năm 2021-2025, trong bối cảnh có một số thuận lợi về tình hình thời tiết, nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp; các dự án năng lượng tái tạo tiếp tục phát huy hiệu quả; khí thế mới của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh sau thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng tiêu cực, gây hậu quả rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực: KT-XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đời sống và sức khỏe Nhân dân trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung… đã tác động đến tư tưởng và tâm trạng xã hội, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác tuyên giáo.

Trước tình hình đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cấp ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn ngành Tuyên giáo tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực Tuyên truyền, Khoa giáo, Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng,… đóng góp tích cực vào những kết quả chung của tỉnh trong năm 2021, trong đó có một số điểm mới, nổi bật như:

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới theo hướng chủ động, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương trong điều kiện phòng, chống dịch COVID -19. Việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn được triển khai lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Chủ động phối hợp với UBND cùng cấp ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025… Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền, định hướng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng bộ và xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2021.

Phát huy vai trò và chủ động tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; trong đó thực hiện đổi mới viết bài thu hoạch sau khi nghiên cứu, học tập nghị quyết bằng hình thức trắc nghiệm và một phần tự luận. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nghiên cứu sâu kỹ hơn nội dung nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, chú trọng đổi mới về hình thức tổ chức, kết nối các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở, giúp cán bộ, đảng viên trực tiếp nắm được nội dung cốt yếu của các hội nghị, tạo sự thống nhất về nhận thức và triển khai thực hiện, đó là sự linh hoạt, sáng tạo của ngành Tuyên giáo trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, góp phần nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sáng tạo, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả, được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2021.

Chủ động, kịp thời, bám sát thực tiễn để tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo toàn diện các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, hoạt động báo chí - xuất bản thông qua định hướng tuần hoặc đột xuất, bảo đảm tính định hướng tư tưởng trong nội dung và hình thức thông tin, kịp thời tuyên truyền đưa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, nhất là tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, vấn đề dư luận Nhân dân quan tâm, chỉ đạo triển khai tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời, phát huy tối đa các phương tiện báo chí, truyền thanh cơ sở, thông tin lưu động, các trang mạng xã hội, trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể để truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh…, góp phần tạo sự lan tỏa, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh tin tưởng, đồng thuận, chia sẻ, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch; cổ vũ, động viên Nhân dân thực hiện “mục tiêu kép” về linh hoạt thích ứng, hiệu quả phòng, chống dịch và phát triển KT-XH, đưa cuộc sống chuyển sang giai đoạn bình thường mới ổn định và có tính bền vững hơn. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời, tăng cường giới thiệu truyền thống, văn hóa, hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Công tác khoa giáo được tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo những vấn đề mới trên lĩnh vực phát triển khoa học - công nghệ; chuyển đổi số; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; triển khai y tế toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động triển khai, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc. Đưa vào sử dụng phần mềm giám sát Reputa, qua đó đã kịp thời phát hiện và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, xử lý và ngăn chặn, đấu tranh với một số trang Facebook cá nhân đăng tải các bài viết có nội dung chống phá, những thông tin sai trái, xuyên tạc; góp phần nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, giám sát và đấu tranh, xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên trên mạng xã hội. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, Nhân dân trước các sự kiện lớn, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động theo dõi địa bàn, điều tra xã hội học về dư luận xã hội, trên cơ sở đó phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiều thông tin quan trọng phục vụ lãnh đạo. 

Những kết quả nổi bật nêu trên, là dấu ấn của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà trong năm qua, góp phần hết sức tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2021, thực hiện đạt và vượt kế hoạch 10/16 chỉ tiêu phát triển KT-XH, môi trường, xây dựng Đảng; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9%, thuộc nhóm 4 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước; đời sống Nhân dân được duy trì ổn định; quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; đặc biệt đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển KT-XH.

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình biến đổi khí hậu, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập biến chủng mới vào tỉnh là hiện hữu, … những vấn đề đó sẽ là những khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến công tác tư tưởng nói chung và công tác tuyên giáo nói riêng. Trước tình hình đó, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, sáng tạo, cố gắng, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện tốt vai trò tham mưu triển khai nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng bộ. Tiếp tục tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan chức năng, các ngành, địa phương, chủ động nắm tình hình tư tưởng để tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo và xử lý kịp thời những bức xúc trong dư luận; đổi mới trong định hướng thông tin, kiên quyết đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng; tuyên truyền, cổ vũ Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.