Công ty Điện lực Ninh Thuận triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 14-1, Công ty Điện lực Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của ngành chức năng, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Ninh Thuận đã nỗ lực thực hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Tổng số điện thương phẩm đạt 732,848 triệu kWh, tăng 0,33% so với năm 2020, thực hiện tiết kiệm 16,395 triệu kWh, tương đương 2,24% sản lượng điện thương phẩm, đạt 100,39% kế hoạch; doanh thu đạt 1.361,055 tỷ đồng, tăng 3,30%, vượt 0,55% so với kế hoạch Tổng công ty giao. Thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, đặc biệt là các công trình chống quá tải, giảm tổn thất điện năng và giảm thiểu sự cố, công tác quản lý vận hành lưới điện đảm bảo, an toàn; đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện của khách hàng...

Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 .

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Công ty Điện lực Ninh Thuận tiếp tục thực hiện đảm bảo việc cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, hiệu quả sản xuất, kinh doanh do Tổng công ty giao. Nâng cao năng lực vận hành, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện; chủ động phối hợp với các Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải phóng công suất các nhà máy năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên để tăng cao năng suất lao động và thực hiện kinh doanh có lãi.

Nhân dịp này, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân; Công ty Điện lực Ninh Thuận tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.