Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam Bộ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Mặt trận năm 2021

Ngày 3-12, Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam Bộ, gồm 7 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Mặt trận năm 2021. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

Trong năm 2021, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tập trung khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trong năm đã đề ra như: Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tổ chức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội... qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Năm 2021, hoạt động của các cấp Mặt trận tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, điển hình như: Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19; tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tổ chức 23 hội nghị phản biện chuyên đề về các dự thảo báo cáo, đề án, nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực đời sống... Bên cạnh đó, Mặt trận tỉnh đã huy động trên 80 tỷ đồng để hỗ trợ nguồn lực vào các hoạt động, nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Đồng chí kiến nghị Cụm thi đua trong thời gian tới cần có kế hoạch và chương trình cụ thể để đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, thiết thực, tạo đòn bẩy thúc đẩy hoạt động Mặt trận các cấp. Các đơn vị trong cụm cần đăng ký một số mô hình mới để tập trung thực hiện đạt kết quả. Xác lập cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin trong cụm về cách làm hay, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tăng cường giao lưu học tập kinh nghiệm.