Lâm Sơn: Có 218 thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

Ngày 1-12, Hội đồng Khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện Ninh Sơn tổ chức cho 218 thanh niên xã Lâm Sơn khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Qua đó, nhằm thực hiện tốt các bước trong công tác tuyển quân đạt chất lượng, bảo đảm chỉ tiêu trên giao. Theo kế hoạch, đợt khám sức khỏe lần này tiến hành ở 7 xã và 1 thị trấn của huyện Ninh Sơn đến hết ngày 7-12.

Thanh niên xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các thanh niên đã khẩn trương đến đúng thời gian, địa điểm quy định, chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ quốc. Đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.