Chấp thuận nhà đầu tư Khu đô thị mới Đầm Cà Ná

Ngày 30-11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2249/QĐ-UBND về việc công nhận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná. Theo đó, công nhận Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Đô - Bộ Quốc phòng trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đây là một trong số 30 dự án dân cư được Sở Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi nhà đầu tư vào tháng 10 vừa qua. Dự án có tổng kinh phí thực hiện hơn 4.419 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng hơn 71,5 tỷ đồng. Dự án có quy mô diện tích 64,46 ha tại xã Phước Diêm (Thuận Nam), quy mô dân số khoảng 10.000 dân. Thời hạn, tiến độ đầu tư 6 năm kể từ ngày được lựa chọn nhà đầu tư. Dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật điện, đường, trường, trạm. Cơ cấu dự án bao gồm 1.218 lô đất ở hỗn hợp và 265 lô đất ở liền kề. Theo quy định, để trở thành nhà đầu tư của dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná, vốn chủ sở hữu nhà đầu tư phải thu xếp đạt từ 1.347 tỷ đồng trở lên.

Một góc Khu đô thị mới Đầm Cà Ná (Thuận Nam) chuẩn bị đầu tư. Ảnh: Văn Nỷ

Qua quá trình thẩm định, Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Đô - Bộ Quốc phòng có trụ sở chính đóng tại Hà Nội được xác định là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư các dự án bất động sản.