Tin vắn

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Theo đó, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. NHCSXH tăng cường các biện pháp cân đối chi phí hoạt động để thực hiện việc giảm lãi suất cho vay trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý được giao năm 2021.

Thời gian thực hiện giảm lãi suất được áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH từ ngày 1-10-2021 đến hết ngày 31-12-2021. Sau thời gian trên, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng tại NHCSXH được thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.