Thuận Bắc vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng đến thời điểm này, nhiều người dân ở huyện Thuận Bắc rất phấn khởi, vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) mà huyện nhà đạt được trong năm 2021. Với tinh thần chủ động, vượt khó, phát huy nội lực, toàn huyện đã hoàn thành 11/11 chỉ tiêu đề ra; nhiều lĩnh vực sản xuất có bước tăng trưởng khá, qua đó tạo đà cho nền kinh tế địa phương tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã kịp thời quán triệt tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện và ban hành kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách của huyện trong năm 2021, gồm 8 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm nhiệm vụ và 49 giải pháp chủ yếu, với 128 nhiệm vụ chi tiết trên từng lĩnh vực để chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt, với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến nay, qua thống kê, trên lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất các ngành ước đạt 8.520 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1%, so với cùng kỳ năm trước tăng 26%; trong đó ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 6.375 tỷ đồng, tăng 24%; ngành nông nghiệp ước đạt 1.535 tỷ đồng, tăng 45% và ngành dịch vụ ước đạt 711 tỷ đồng, tăng 5% là những điểm sáng trong bức tranh kinh tế của huyện.

Nông dân xã Lợi Hải (Thuận Bắc) chăm sóc cây bắp. Ảnh: Hồng Lâm

Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng trong năm đạt 10.742 ha, bằng 102% kế hoạch, so với năm trước diện tích gieo trồng tăng gấp 3,4 lần. Đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa, với diện tích 101,5 ha, vượt 35% kế hoạch, bình quân năng suất lúa đạt 67 tạ/ha, so với năm trước tăng 4,98 tạ/ha. Nông dân các địa phương tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa; tiếp tục duy trì 4 cánh đồng lớn, với quy mô 289 ha. Trong năm toàn huyện đạt sản lượng khoảng 48.157 tấn, bằng 118,7% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất tăng gấp 2 lần. Trong chăn nuôi, quy mô đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định. So với cuối năm 2020, đàn heo tăng 46%, đàn gia cầm tăng 67%; sản lượng thịt hơi tăng 23%... Về thủy sản, nhờ thời tiết thuận lợi, ngư dân đã khai thác đạt 108,5 tấn hải sản, so với năm trước tăng 12%. Nhân dân thôn Bình Tiên (xã Công Hải) đã tổ chức thu hoạch tôm hùm lồng với sản lượng 32 tấn; phát triển mô hình nuôi cá chim, với quy mô 11.200 con/20 hộ, hiện đang phát triển ổn định

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì, giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 3.742 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước; giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 2.633 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Điểm nổi bật, công suất phát điện của các dự án năng lượng tăng cao, chiếm 75% trong tổng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, buôn bán, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là trong quý III-2021, vì thế tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn huyện chỉ đạt 711 tỷ đồng, bằng 80,5% kế hoạch, giảm 13%, so với năm trước.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng với sự vào cuộc của các ngành, địa phương đã tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo; đầu tư mở rộng sản xuất nên trong năm 2021, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện ước đạt 3.762 tỷ đồng, tăng 42% so với năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 138 tỷ đồng, chiếm 5,6% và các thành phần kinh tế 3.552 tỷ đồng, chiếm 94,4%. Công tác thu ngân sách cũng đạt yêu cầu; đến cuối năm đạt 59,6 tỷ đồng, bằng 107,4% kế hoạch, tăng 10% so với năm trước, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế đã đề ra.

Trong thời gian tới, trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, huyện Thuận Bắc xác định thực hiện nghiêm phương châm “thích ứng an toàn với dịch bệnh”; “lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện” và thông điệp “5K + vắc xin”, với mục tiêu là bảo vệ được “vùng xanh”. Tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để khôi phục và phát triển sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Song song đó, huyện tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư phát triển... phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2022 đã đề ra.