Trồng mới gần 9 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025

Triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh ta phấn đấu giai đoạn 2021-2025, sẽ trồng mới 8,9 triệu cây xanh. Đó là mục tiêu vừa được UBND tỉnh đặt ra cho các đơn vị, địa phương tại Kế hoạch số 6346/KH-UBND ngày 22-11-2021.

Theo đó, số lượng cây xanh cho trồng rừng tập trung hơn 4,6 triệu cây, tương đương khoảng 3.942 ha. Trong đó, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 3,2 triệu cây; trồng rừng sản xuất gần 1,4 triệu cây. Mục tiêu cụ thể giao từng huyện, thành phố: Huyện Bác Ái 2.193 ha/2,6 triệu cây; Ninh Sơn 843 ha/1,09 triệu cây; Thuận Bắc 205ha/205.000 cây; Ninh Hải 165ha/165.000 cây; Ninh Phước 285 ha/285.000 cây; Thuận Nam 250 ha/250.000 cây; Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 1 ha/1.000 cây.

Chăm sóc cây xanh tại Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: X.B

Số lượng cây phân tán được trồng trong toàn giai đoạn 2021-2025 sẽ là 4,3 triệu cây, được giao cụ thể cho từng địa phương, đơn vị: Huyện Bác Ái hơn 1,3 triệu cây; Ninh Sơn 830.650 cây; Thuận Bắc 270.000 cây; Ninh Phước 900.000 cây; Thuận Nam 811.160 cây; Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 5.000 cây, Sở Giáo dục và Đào tạo 14.170 cây; Tỉnh đoàn 194.780 cây và Ban Quản lý các khu công nghiệp 5.700 cây. Trong đó, số lượng cây phân tán trồng tại khu vực đô thị là 596.790 cây và tại khu vực nông thôn là 3.765.770 cây.

Để hoàn thành nhiệm vụ, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương xác định chỉ tiêu, kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán trong cả giai đoạn và từng năm cụ thể đến từng huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức làm cơ sở để tổ chức thực hiện; phấn đấu hoàn thành các nội dung thực hiện Đề án theo kế hoạch đề ra; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu, thay đổi suy nghĩ và hành động về công tác trồng rừng, bảo vệ rừng và trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị, cây xanh cảnh quan, nhằm từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân; tập trung quyết liệt trong công tác điều hành, chỉ đạo, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện; việc tổ chức trồng rừng, trồng cây phân tán phải đúng thời vụ, lựa chọn loài cây trồng phải phù hợp với điều kiện lập địa, thổ nhưỡng, phù hợp với quy định, tiêu chuẩn cây trồng. Sau khi trồng, công tác chăm sóc, bảo vệ phải được quan tâm và gắn trách nhiệm quản lý, chăm sóc cây trồng đến từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.