Bác Ái: Tiêm 23.986 liều vắc xin ngừa COVID -19 cho người dân

Tính đến ngày 3-11, huyện Bác Ái đã triển khai tiêm được 23.986 liều vắc xin ngừa COVID -19 cho người dân, chiếm trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, số người đã tiêm mũi 1 là 19.824 người, số người tiêm mũi 2 là 4.162. Đến nay, huyện đã hoàn thành 9 đợt tiêm chủng COVID -19, hiện đang tiến hành kế hoạch tiêm chủng đợt 10 và triển khai tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1.

Cán bộ Trung tâm y tế huyện Bác Ái tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân.