Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh Ninh Thuận - Lâm Đồng

Ngày 20-10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng (QL,BVR) vùng giáp ranh Ninh Thuận- Lâm Đồng. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh ta có chung đường ranh giới với huyện Đức Trọng, Đơn Dương và Lạc Dương (Lâm Đồng) khoảng 97 km. Toàn bộ diện tích rừng và đất rừng tại khu vực giáp ranh giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Krông Pha và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình quản lý. Để tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng hai tỉnh trao đổi, kịp thời cung cấp thông tin tình hình phá rừng và hỗ trợ nhau trong phối hợp tuần tra, truy quét, UBND tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp QL, BVR với tỉnh Lâm Đồng đã giúp lực lượng kiểm lâm, lực lượng BVR, cơ quan chức năng hai tỉnh phối hợp với nhau trong việc tuần tra, truy quét việc khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng, góp phần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất rừng tại các khu vực trọng điểm, rừng giáp ranh. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng hai tỉnh và các huyện vùng giáp ranh, nên tình hình quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh từ năm 2021 đến nay được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng vi phạm pháp luật lâm nghiệp giảm đáng kể.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Để tăng cường công tác QL,BVR vùng giáp ranh hai tỉnh lâm Ninh Thuận – Lâm Đồng, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện tiếp tục rà soát Quy chế phối hợp đã ký kết, xem xét đề xuất bổ sung chỉnh sửa, ký kết Quy chế phối hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân vùng giáp ranh nâng cao nhận thức, tích cực tham gia BVR; các đơn vị chủ rừng, kiểm lâm thường xuyên phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, tổ chức phối hợp truy quét tại vùng giáp ranh, ngăn chặn phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào tại các cơ sở chế biến gỗ...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hai tỉnh tiếp tục rà soát lại quy chế phối hợp để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với Luật Lâm nghiệp. Các đơn vị kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền địa phương các huyện vùng giáp ranh cần đẩy mạnh công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về QL,BVR nâng cao nhân thức cho người dân; củng cố, hoàn thiện các trạm, chốt bảo vệ rừng tại các khu vực vùng giáp ranh giữa hai tỉnh. Đối với huyện Ninh Sơn và Bác Ái cần tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo cho chính quyền các xã, đơn vị chủ rừng nâng cao trách nhiệm về QL, BVR, đất rừng và thực hiện tốt quy chế phối hợp đã kỹ kết. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại đối với quy hoạch 3 loại rừng để triển khai cắm mốc tại các khu vực rừng giáp ranh. Lực lượng kiểm lâm, chủ rừng phối hợp với các lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp tuần tra, truy quét phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại các địa bàn giáp ranh…

tin đã đưa