Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày 19-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UND tỉnh.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, Bộ NN và PTNT đã chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai một cách sáng tạo, hiệu quả. KTTT, HTX đã có những tiến bộ cả về lượng và chất; đã khắc phục được tình trạng yếu kéo dài và ngày càng khẳng định được tiềm năng, triển vọng phát triển trong tương lai; xuất hiện nhiều và đa dạng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả; trình độ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp được nâng cao rõ rệt, đội ngũ cán bộ quản lý được trẻ hóa. Số lượng, cơ cấu HTX nông nghiệp từ chỗ chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong tổng số HTX, hiện đã vươn lên đạt 18.350 HTX nông nghiệp trong tổng số 26.500 HTX toàn quốc, bằng 70%. Qua đó, nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thu nhập của nông dân, đóng góp chung cho thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn của ngành Nông nghiệp suốt 20 năm qua.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phát triển KTTT, HTX là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước, được xác định tại các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Luật HTX năm 2012, giai đoạn 2013-2020 trên lĩnh vực nông nghiệp toàn tỉnh Ninh Thuận có 25 HTX đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động; 59 HTX được thành lập mới. Thông qua sự hỗ trợ về đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm, quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX được nâng lên; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt 42,5%; doanh thu bình quân đạt 2,1 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 400 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của người lao động 50 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, toàn tỉnh có 10 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Đây chính là những khởi đầu, là điểm nhấn trong phát triển, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX đang được phát huy, nhân rộng. KTTT, HTX đã có những đóng góp rất quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và đặc biệt trong thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu. Khu vực KTTT, HTX đóng góp trực tiếp khoảng 8% GRDP của tỉnh và đóng góp gián tiếp thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên. Đồng chí kiến nghị Trung ương sớm ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX trong bối cảnh, tình hình mới của đất nước, làm cơ sở hoàn thiện thể chế, các chính sách về hỗ trợ phát triển KTTT. Định hướng liên kết hoạt động của các quỹ từ Trung ương đến địa phương, trở thành nguồn lực mạnh mẽ để phát triển KTTT...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định HTX đóng vai trò quan trọng trong thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Thời gian qua, thực hiện đổi mới KTTT, HTX đạt được nhiều thành tích, nhưng vẫn còn những hạn chế. HTX nông nghiệp đã tạo ra giá trị lớn cho xã hội không phải bằng đóng góp vào ngân sách nhà nước mà là xây dựng tinh thần, tư duy hợp tác của nông dân để phát triển sản xuất, góp phần ổn định cuộc sống cho bà con vùng nông thôn. Với ý nghĩa đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kêu gọi các bộ, ngành, địa phương cần phải tiếp tục hỗ trợ mạnh hơn, tìm ra giá trị mới cho HTX.