Tổ khảo sát số 1 của Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và Huyện ủy Ninh Sơn

Ngày 18-10, Tổ khảo sát số 1 của Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Công Thương về khảo sát tình hình thực hiện và xây dựng đề án, nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu (ĐĐ, TNKS, BVMT, BĐKH) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Minh Nam, UVTU Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi khảo sát. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở đã báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng ĐĐ, TNKS, BVMT, BĐKH trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, môi trường được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về ĐĐ, TNKS, BVMT, BĐKH được tăng cường và đã khắc phục những khó khăn để hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ảnh thực hiện tốt, đúng quy định. Hoàn thành 100% việc ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý đúng quy định; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành; hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn và quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, phương án bảo vệ khoáng sản; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đạt các chỉ tiêu về môi trường đề ra. Nhiều vấn đề môi trường bức xúc, điểm “nóng” về môi trường giải quyết kịp thời; mức độ ô nhiễm được kiềm chế, nhiều khu vực chất lượng môi trường đã được cải thiện. Hoạt động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai được tăng cường.

Tổ khảo sát số 1 của Tỉnh ủy làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Công Thương.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giao Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của các sở trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; nhất là đã tuyên truyền, quán triệt, tạo chuyển biến nâng cao nhận thức của chính quyền và người dân về công tác quản lý, sử dụng hiệu quả ĐĐ, TNKS, BVMT, BĐKH. Có cơ chế phối hợp các cơ quan đơn vị địa phương liên quan để triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chủ trương, chính sách liên quan đến công tác quản lý sử dụng hiệu quả ĐĐ, TNKS, BVMT, BĐKH. Đồng chí đề nghị các sở cần bám sát mục tiêu, phương hướng công tác quản lý tài nguyên ĐĐ, TNKS, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và thực sự có hiệu quả, phải đảm bảo môi trường và ứng phó với BĐKH, nhằm hướng tới phát triển bền vững. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền, kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Chiều cùng ngày, Tổ khảo sát số 1 của Tỉnh ủy đã làm việc trực tuyến với Huyện ủy Ninh Sơn về khảo sát nắm tình hình thực hiện và xây dựng đề án, nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Minh Nam, UVTU Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Tổ khảo sát số 1 của Tỉnh ủy làm việc trực tuyến với Ban thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn.

Thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU, Nghị quyết số 16-NQ/TU, Chỉ thị số 32-CT/TU, Chương trình hành động số 113-CTr/TU của Tỉnh ủy, Huyện ủy Ninh Sơn đã kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện; chỉ đạo UBND huyện ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, định hướng liên quan đến công tác quản lý, sử dụng hiệu quả ĐĐ, TNKS, BVMT, BĐKH trên địa bàn huyện. Toàn huyện hiện có 72,05 ha đất công ích; hầu hết diện tích đất công ích được các địa phương quản lý tốt và tổ chức đấu giá, ký kết hợp đồng cho thuê, đưa vào sử dụng bảo đảm đúng quy định. Việc thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện, được UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay toàn huyện đã cấp 47.296 GCN quyền sử dụng đất với diện tích trên 13.131 ha. Huyện đã xây dựng nhiều kịch bản, phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất đá; thực hiện công tác tuyên truyền, nhằm phổ biến các nội dung cơ bản về biến đổi khí hậu, ý thức chủ động phòng, tránh thiên tai. Quan tâm đầu tư, xây dựng một số công trình kè chống sạt lở bờ sông Ông và sửa chữa, cải tạo đường Tà Nôi đi Ma Nới. Chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng, độ che phủ rừng trên địa bàn đạt 48%; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của địa phương trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả ĐĐ, TNKS, BVMT, BĐKH thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Huyện ủy Ninh Sơn chỉ đạo bổ sung hoàn thiện nội dung báo cáo, đánh giá phân tích các chỉ tiêu, giải pháp; làm rõ những thực trạng tồn tại, nguyên nhân để có giải pháp phù hợp thực tế trong thực hiện thời gian tới. Rà soát, đánh giá việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý ĐĐ, giải quyết khiếu nại, tranh chấp ĐĐ tại các dự án; quản lý đất công ích, đất bằng chưa sử dụng; kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý có năng lực, có đạo đức. Sắp tới, trước cơ hội về chuyển dịch cơ cấu đất trong nội bộ ngành Nông nghiệp do có biến động về nguồn nước thủy lợi từ các dự án sắp hoàn thành, huyện cần chủ động để khai thác nguồn lực tốt hơn. Phối hợp quản lý, bảo vệ khai thác các nguồn khoáng sản hiệu quả; bảo vệ môi trường, làm tốt công tác thu gom rác thải, nước sạch sinh hoạt, nhất là môi trường đô thị thị trấn Tân Sơn.