Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận quý IV-năm 2021

Ngày 15-10, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác Mặt trận quý III-năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV đến tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự.

Trong quý III, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên (TCTV) tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xât dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” trên các lĩnh vực. Tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chuyển tải, lan tỏa những chính sách, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội được đẩy mạnh. Hoạt động giám sát và góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương và các chương trình, đề án trên địa bàn được quan tâm thực hiện. Công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước được chú trọng. Công tác tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các TCTV tổ chức linh hoạt và đa dạng hình thức triển khai. Bên cạnh đó, trong bối cảnh tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và TCTV đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân không lơ là, chủ quan, nâng cao ý thức và tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu chỉ đạo và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận từ nay đến tết Nguyên đán Nhâm Dần, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và các TCTV tăng cường giải pháp để tiếp tục thực hiện có kết quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19; triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục triển khai đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”. Tiếp nhận ủng hộ và kịp thời phân bổ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của đại dịch. Tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng chống, khắc phục tác động của đại dịch COVID-19” góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các đối tượng người dân, người lao động, người sử dụng lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19. Triển khai các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021. Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021); tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Rà soát, chuẩn bị các hoạt động chăm lo cho người nghèo trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 bảo đảm chu đáo, thiết thực và lan tỏa trong cộng đồng xã hội và các tầng lớp nhân dân.