Các ngân hàng cho vay trên 7 tỷ đồng để phát triển làng nghề

(NTO) Thực hiện Đề án Hỗ trợ phát triển làng nghề - du lịch Chăm Ninh Thuận, từ năm 2009 đến nay, các ngân hàng trong đã cho vay vốn hỗ trợ phát triển 3 làng nghề truyền thống Chăm của huyện Ninh Phước với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng cho 325 hộ gia đình 10 tổ hợp tác và 1 doanh nghiệp. Cụ thể Làng nghề Chung Mỹ vay 322 triệu đồng, Làng nghề Mỹ Nghiệp vay 4.143 triệu đồng và Làng gốm Bàu Trúc vay 2.571 triệu đồng. Được hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng, các doanh nghiệp, tổ chức tập thể và hộ gia đình đã đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập.