Agribank Ninh Thuận thông báo “Phát hành trái phiếu dài hạn năm 2020”

- Thời gian: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày 23/12/2020

- Ngày phát hành dự kiến: 24/12/2020

- Thời hạn trái phiếu: 07 năm

- Lãi suất trái phiếu : Lãi suất 12 tháng + Biên độ (1,3% --> 1,5%)

- Mọi chi tiết xin liên hệ:

+ Agribank Ninh Thuận

+ Địa chỉ: 540-544 Thống nhất, P.Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận.

+ Số điện thoại: 02593.830075 - 02593.832231