Công an tỉnh: Tăng cường đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể; sự chung tay giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân và sự quyết tâm cố gắng của lực lượng Công an các cấp; do đó công tác phòng, chống ma túy (MT), công tác theo dõi, quản lý, giúp đỡ người nghiện MT, công tác phối hợp tổ chúc cai nghiện MT và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng, ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của tội phạm và tệ nạn MT, góp phần ổn định tình hình, phục vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Trước tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn MT trên địa bàn diễn biến phức tạp. Số vụ, đối tượng phạm tội về MT bị phát hiện, bắt giữ, xử lý tăng, án thuộc thẩm quyền điều tra cấp tỉnh năm sau cao hơn năm trước. Số đối tượng sử dụng trái phép MT tổng hợp tăng nhanh trong lứa tuổi thanh thiếu niên, nhiều đối tượng sử dụng cùng lúc nhiều loại MT khác nhau. Với chức năng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nan xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ (BCĐ), Công an tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn MT.

Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, Công an tỉnh đã soạn thảo, in ấn và phát hành hàng ngàn tờ rơi, pano, áp phích; trực tiếp tổ chức 32 buổi tuyên truyền, nói chuyện tại 22 trường học, trung tâm giáo dục với hơn 22.000 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia. Qua tuyên truyền đã giúp cho nhân dân, học sinh, sinh viên hiểu rõ về MT, tác hại do MT gây ra, kỹ năng phòng ngừa, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, để mọi người tự giác phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống MT ngay tại địa bàn dân cư. Song song đó, Công an tỉnh luôn thường xuyên tập trung chỉ đạo Công an các cấp triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh với tội phạm MT, trong đó tập trung đánh trúng, đánh mạnh vào số đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất MT, số đối tượng lợi dụng các dịch vụ kinh doanh có điều kiện, quán bar, karaoke, cơ sở lưu trú để tổ chức sử dụng trái phép chất MT. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào tuyến, địa bàn trọng điểm, các điểm, tụ điểm phức tạp về MT; qua đó đã đạt được kết quả quan trọng. Từ năm 2018 đến 30-5-2020, Công an các cấp đã phát hiện, bắt giữ 154 vụ, 284 đối tượng phạm tội về MT, xử phạt 1.002 lượt đối tượng vi phạm hành chính về MT với số tiền hơn 760 triệu đồng.

Cùng với đó, công tác lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện MT đi cai nghiện bắt buộc, vận động nguời nghiện MT tự nguyện chọn các hình thức cai nghiện tại trung tâm, cộng đồng và gia đình trong thời gian qua luôn được Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã đạt được kết quả tích cực. Từ năm 2018 đến 30-5-2020, Công an các đơn vị, địa phương đã lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện đưa đi cai nghiệp bắt buộc 17 trường hợp; vận động cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở Cai nghiện tỉnh 160 trường hợp; lập hồ sơ đưa vào quản lý theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ 62 trường hợp. Nhìn chung, công tác lập hồ sơ, vận động người nghiện MT tự cai nghiện đã được Công an các đơn vị, địa phương quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện nên đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần kiềm chế sự gia tăng phức tạp của tội phạm và người nghiện MT trên địa bàn toàn tỉnh.

Để làm tốt công tác phòng chống MT, trong thời gian đến, Công an tỉnh tiếp tục làm tốt chúc năng tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống MT, công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống MT nói riêng. Nội dung tuyên truyền tập trung về tác hại và cách phòng, chống tác hại của cáo loại MT, đặc biệt là MT tổng hợp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm MT; tập trung đánh mạnh, đánh trúng vào số đối tượng có tiền án, tiền sự về MT; số cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển, tàng giữ, tổ chức sử dụng trái phép chất MT nhằm hạn chế, tiến tới đẩy lùi tội phạm và tệ nạn MT. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong việc xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện MT vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, động viên gia đình, người nghiện tự nguyện chọn hình thúc cai nghiện phù hợp theo quy định của pháp luật. Phấn đấu hàng năm giảm dần số ngưòi nghiện. Tiếp tuc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn, cơ sở trong việc quản lý người sau cai nghiện, tạo điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng hỗ trợ việc làm để họ ổn định cuộc sống.

* Trong 6 tháng đầu năm, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra và các cơ quan được giao tiến hành kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết, đề ra yêu cầu xác minh, phân loại xử lý kịp thời, đúng thời hạn, đạt tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm MT. Đối với những vụ án đã khởi tố đang điều tra thì đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của bị can trong vụ án. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã khởi tố tội tàng trữ trái pháp chất MT 13 vụ/16 bị can; tội mua bán trái phép chất MT 22 vụ/ 37 bị can.

* Từ đầu năm đến nay, qua thực tiễn xét xử án hình sự của Tòa án nhân dân 2 cấp, số lượng án hình sự tăng so với cùng kỳ năm 2019, với tính chất mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Trong đó, tội phạm về mua MT tăng cao. Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý và giải quyết án MT 27 vụ/40 bị cáo. Thông qua công tác giải quyết, xét xử đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về MT.