Ninh Phước: Khẩn trương thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Huyện Ninh Phước đang khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ nhằm giúp cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hưởng chế độ bảo trợ xã hội và người lao động bị giảm thu nhập do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Huyện Ninh Phước triển khai hệ thống chính trị thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT- UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Toàn huyện dự kiến có 44.799 người được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định với tổng số tiền 48.827 triệu đồng do ảnh hưởng dịch COVID- 19. Trong đó, có 272 người thuộc diện có công với nước; 4.075 người thuộc diện bảo trợ xã hội; 4.612 người thuộc diện hộ nghèo và 3.609 người thuộc hộ cận nghèo; 4.640 người lao động có hợp đồng lao động; 18.541 người lao động không có hợp đồng lao động; 844 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm.

Người lao động HTX Gốm Chăm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) giảm sâu thu nhập vì không tiêu thụ được sản phẩm do dịch COVID- 19.

Đồng chí Võ Đức Khang, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân cho biết: Địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, ban quản lý các khu phố tiếp tục thực hiện đồng bộ biện pháp phòng chống dịch và thực hiện tốt việc thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm trong việc xét duyệt lập danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Phước Dân hiện có 7.520 hộ, với 31.313 nhân khẩu sinh sống tập trung trên địa bàn 15 khu phố; có 3 làng nghề truyền thống đồng bào Chăm là dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Chung Mỹ với gần 1.030 lao động và gốm Bàu Trúc với 500 lao động. Các làng nghề sản xuất sản phẩm gắn với du lịch tạm dừng hoạt động từ giữa tháng 3- 2020 đến nay. Các làng nghề ngừng sản xuất, kinh doanh làm giảm sâu thu nhập của lao động địa phương do ảnh hưởng dịch COVID- 19. Phước Dân sự kiến có 10.900 người thuộc diện cần được hỗ trợ với tổng số tiền 10.906 triệu đồng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ; trong đó có 57 người thuộc diện gia đình có công với nước và 755 người thuộc diện bảo trợ xã hội được hỗ trợ với mức 500.000 đồng/tháng; 2.408 người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/tháng; 1.500 người hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp bị mất việc làm được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng; 2.100 lao động lao động tự do bị mất việc làm và 172 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Đối với các hộ chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo, lao động có hợp đồng lao động có hồ sơ quản lý, UBND thị trấn chỉ đạo các khu phố lập danh sách phối hợp với các đoàn thể tổ chức xét duyệt công khai, dân chủ bảo đảm đúng các đối tượng lao động bị mất việc làm giảm sâu thu nhập ảnh hưởng đến cuộc sống do ảnh hưởng dịch COVID- 19.

Đến nhà trưng bày của các HTX nghề truyền thống Bàu Trúc, Mỹ Nghiệp vẫn chưa hoạt động. Ông Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc HTX Gốm Chăm Bàu Trúc cho biết do ảnh hưởng dịch COVID- 19 nên từ giữa tháng 3- 2020 tới nay HTX tạm dừng hoạt động. Hàng ngàn sản phẩm của các thành viên HTX gồm có 15 người lao động trực tiếp tại nhà trưng bày và 45 hộ thành viên gồm 60 lao động ngừng sản xuất do không tiêu thụ được sản phẩm. Người lao động tham gia các dịch vụ của HTX gốm giảm thu nhập 3- 4 triệu đồng/tháng. Ông Hàm Minh Thiệu, Giám đốc HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp cho biết đơn vị có 113 thành viên gắn bó với nghề dệt thổ cẩm Chăm truyền thống. Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 nên bà con làng nghề dệt hạn chế việc đi lại, HTX tạm dừng hoạt động do dịch bệnh. Người lao động làng nghề gốm Chăm Bàu Trúc và Mỹ Nghiệp, Chung Mỹ mong muốn nhận được chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thường, Trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Ninh Phước cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, phòng đã phối hợp UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Ninh Phước phấn đấu thực hiện chi trả dứt điểm tiền hỗ trợ trong tháng 4-2020 đối với người có công, người hưởng chế độ bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đối với các nhóm đối tượng còn lại, hoàn thành việc lập danh sách xét duyệt công khai trong tháng 4 và tiến hành chi trả tiền hỗ trợ vào tháng 5-2020. Huyện Ninh Phước phấn đấu đến tháng 7-2020, hoàn tất việc thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ, tích cực góp phần ổn định cuộc sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.