Thuận Nam họp Ban chỉ đạo huy động nhân lực tàu thuyền

Ngày 16-3, Ban chỉ đạo huy động nhân lực tàu thuyền huyện Thuận Nam tổ chức họp báo cáo kết quả đăng ký, quản lý nhân lực, phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Theo báo cáo, hiện nay Ban chỉ đạo huyện đã huy động, đăng ký quản lý tàu thuyền theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ là 27 chiếc có công suất từ 700 CV trở lên, trong đó chính thức 9 chiếc, dự phòng 18 chiếc, tập trung tại 2 xã Cà Ná, Phước Diêm. Tổng số nhân lực đi trên 9 tàu chính thức 102 người và tổng nhân lực đi trên 18 tàu dự phòng 180 người. Đa số các chủ phương tiện tham gia điều được biên chế trong tổ đoàn kết đánh bắt hải sản, có tinh thần trách nhiệm. Nhiệm vụ của các tàu là tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.