Thông báo nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011

Ngày 24-3-2011, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011.

Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 12/4/2011 (nhằm mùng 10 tháng 3 Âm lịch) và được hoán đổi ngày nghỉ: đi làm ngày Thứ Bảy (09/4/2011) để nghỉ ngày Thứ Hai (11/4/2011). Riêng đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì không thực hiện việc hoán đổi ngày nghỉ như trên.

Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp Nhà nước, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011 trong ngày 12/4/2011. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức trực cơ quan 24/24 giờ trong suốt thời gian nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011.