Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Trong những năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền về quyền, chủ quyền biển, đảo Việt Nam được cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, hiệu quả, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Qua đó đã tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội về quan điểm của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ quyền, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; xây dựng nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số 36/2018-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 104/2007-CTr/TU của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; Chương trình hành động số 246/2019-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Nghị quyết số 07/2016-NQ/TU Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo... Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa quan trọng để phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh (QP-AN), nhất là những địa phương có biển cần tổ chức nhiều đợt tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 và các ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều đợt tuyên truyền biển, đảo cho các đối tượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, mở được 93 lớp tuyên truyền biển, đảo cho trên 21.664 lượt học viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền thông tin thời sự về chủ đề biển, đảo cho lực lượng báo cáo viên toàn tỉnh. Trong các hội nghị giao ban tuyên giáo, giao ban báo chí, thường xuyên thông tin, định hướng cho đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo, tuyên huấn, các cơ quan báo chí về tình hình biển, đảo của Tổ quốc và đưa tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng về quan điểm, chủ trương, ứng xử của Đảng và Nhà nước ta đối với tình hình biển Đông. Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, tổ chức phản động về vấn đề biên giới trên biển. Chú trọng cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt thực hiện phát triển kinh tế biển ở địa phương và góp phần xây dựng, bảo vệ quê hương, khẳng định vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh với các đơn vị hải quân, biên phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Hằng năm, tỉnh cử đoàn ra thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các gia đình có quân nhân công tác tại Trường Sa và Nhà giàn DK1; cử phóng viên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tham gia các đoàn thâm nhập thực tế viết tin, bài tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. Mới đây, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975– 30/42019), từ ngày 9 đến ngày 18-4-2019, Đoàn đại biểu quân dân chính Đảng của tỉnh do đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các đảo: Đá Lớn C, Nam Yết, Sinh Tồn, Cô Lin, Thuyền Chài C, An Bang, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/11 thuộc cụm Tư Chính. Tại các điểm đến thăm, Đoàn công tác tặng mỗi điểm đảo và Nhà giàn DK1 1 chiếc ti vi và 20 triệu đồng; tặng 500 triệu đồng hỗ trợ Quân chủng Hải quân đầu tư xây dựng công trình lâu bền trên các đảo. Tổng giá trị quà tặng trị giá 800 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Ninh Thuận.

Xác định biển, đảo của Việt Nam có vị trí, vai trò và tầm chiến lược đặc biệt quan trọng đối với phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của đất nước, của tỉnh, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa của các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; gắn công tác tuyên truyền biển, đảo với công tác giữ vững QP-AN và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; nhất là địa phương có biển cần xác định công tác này là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Tiếp tục phối hợp hiệu quả, đồng bộ trong công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với tỉnh Ninh Thuận. Triển khai nhiều hoạt động phối hợp giữa các sở, ban, ngành của tỉnh với các đơn vị Hải quân; các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở Trường Sa theo kế hoạch của các đơn vị; ký kết nhiều chương trình phối hợp liên tịch, kết nghĩa với các đơn vị Biên phòng trong việc hỗ trợ tuyên truyền biển, đảo. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục; đưa tin đúng định hướng của Đảng, Nhà nước; chú trọng các tin, bài, phóng sự đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch, tổ chức phản động xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.