Tập huấn về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

Ngày 30-7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị chuyên đề tập huấn Nghị định số 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3, Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn một số nội dung quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động và quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động tại Nghị định số 29/2019/NĐ-CP và thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương.

Các đại biểu tham dự Tập huấn về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động.