Tăng cường kỹ năng cho phụ nữ trong hoạt động xúc tiến thương mại

Trong 2 ngày 29 và 30-7, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) và Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam phối hợp tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng xúc tiến thương mại và tham gia hội chợ, triển lãm” cho hơn 30 đại biểu nữ, đại diện các cơ sở, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe và trao đổi để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình quảng bá sản phẩm của đơn vị; hướng dẫn những kỹ năng, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận thị trường…khi đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng tại các hội chợ.

Toàn cảnh buổi Tập huấn kỹ năng cho phụ nữ trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” do Tổ chức Phát triển Hà Lan (SVN) tài trợ. Với mục tiêu giúp các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ lãnh đạo/đồng lãnh đạo nâng cao kiến thức về kỹ năng tiếp cận khách hàng, kiến thức về công tác xúc tiến thương mại, kiến thức kết nối tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh.