Giám sát công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn phường Đài Sơn

(NTO) Ngày 28-3, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND phường Đài Sơn (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) về công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn phường.

Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND làm việc với UBND phường Đài Sơn.

Theo báo cáo của UBND phường Đài Sơn, trên địa bàn phường có 1 di tích văn hóa được xếp hạng Di tích quốc gia, 1 ngôi đình và 1 công trình Trung tâm Hoạt động Thanh-thiếu niên là nơi tập trung thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt, tập luyện thể dục, thể thao. Có 4/4 khu phố được đầu tư cơ sở vật chất khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân nhưng chưa khu phố nào có nhà văn hóa, khu thể thao theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phường cũng chưa được đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao nhưng các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng vẫn được duy trì và bảo tồn, song chưa được thường xuyên và chất lượng, chưa đi vào chiều sâu. Qua đây, UBND phường kiến nghị với cấp trên cho chủ trương để phường bố trí quỹ đất và kinh phí xây dựng một Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường nhằm làm nơi sinh hoạt và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ cộng đồng trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn đề nghị UBND phường Đài Sơn cần rà soát lại nhu cầu đầu tư các thiết chế văn hóa, về quỹ đất, kinh phí xây dựng và đảm bảo kinh phí cho các hoạt động văn hóa, thể thao theo quy định của Nhà nước; đồng thời phát huy hiệu quả các cơ sở vật chất văn hóa, thể thao hiện có và đẩy mạnh huy động xã hội hóa đầu tư cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân địa phương. Những vấn đề tồn tại, kiến nghị của phường, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận và tổng hợp báo cáo các cấp, ngành liên quan để xem xét, giải quyết.