Thành phố Phan Rang -Tháp Chàm: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019

Ngày 22-1, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, các cấp uỷ đảng, chính quyền của thành phố tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ QPQS địa phương. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng. Triển khai thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các phường: Phủ Hà, Mỹ Hương, Tấn Tài và xã Thành Hải diễn ra an toàn, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, giao quân đạt chỉ tiêu được giao, với 290 thanh niên nhập ngũ…

Lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang- Tháp Chàm trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.

UBND thành phố đã đề ra nhiệm vụ QPQS địa phương năm 2019 với những nội dung trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng thủ sẵn sàng chiến đấu; củng cố nâng cao chất lượng về mọi mặt của lực lượng vũ trang thành phố. Thực hiện tốt công tác xây dựng phường, xã vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đảm bảo chất lượng và đạt chỉ tiêu tỉnh giao; quan tâm chăm lo việc làm, đời sống cho quân nhân xuất ngũ về địa phương...