Ninh Phước: Triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019

Ngày 22-1, UBND huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 và triển khai công tác trọng tâm năm 2019.

Theo báo cáo, trong năm 2018, huyện Ninh Phước tập trung xây dựng lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng quy trình, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Giáo dục kiến thức quốc phòng- an ninh cho 3.045 học sinh thuộc các trường THPT. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tham gia thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, phòng chống thiên tai, giữ vững tình hình quốc phòng, tích cực góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện…

 

Các đại biểu huyện Ninh Phước triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019.

Trong năm 2019, UBND huyện Ninh Phước chỉ đạo lực lượng vũ trang nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế- xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chuẩn bị tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành tốt công tác giao quân năm 2019.