Dự báo thời tiết trong các ngày lễ trên địa bàn Ninh Thuận

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Thuận, trong các ngày lễ thời tiết trên địa bàn tỉnh có mưa và dông, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ, cao nhất 30-31 độ. Cụ thể các ngày như sau:

 Ngày 29-30/12/2018: Đêm ngày 28, ngày 29 nhiều mây, có mưa, mưa vừa rải rác và có nơi có dông. Vùng biển có mưa rào và dông mạnh. Gió đông bắc trên đất liền cấp 3, có lúc cấp 6, ven biển, vùng biển ngoài khơi gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 7, trong cơn dông đề phòng có tố, lốc gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất vùng núi từ 30-31 độ, thấp nhất 21-22 độ, ven biển cao nhất 29-30 độ, thấp nhất 22-23 độ.

Ngày 30-31/12/2018: Ngày 30, 31 nhiều mây, có mưa, mưa vừa rải rác và có nơi có dông(mưa chủ yếu xảy ra từ chiều 31). Vùng biển có mưa rào và dông mạnh. Gió đông bắc trên đất liền cấp 3, có lúc cấp 7; ven biển, vùng biển ngoài khơi gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 9, cấp 10 (gió mạnh xảy ra vào ngày 31), trong cơn dông đề phòng có tố, lốc gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất vùng núi từ 31-32 độ, thấp nhất 21-22 độ, ven biển cao nhất 30-31 độ, thấp nhất 22-23 độ.

Ngày 1-2/1/2019: Ngày 1, 2/1/2019, Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Vùng biển có mưa rào và dông mạnh. Gió đông bắc trên đất liền cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 8, ven biển, vùng biển ngoài khơi gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 9, cấp 10, trong cơn dông đề phòng có tố, lốc gió giật mạnh. Biển động mạnh. Nhiệt độ cao nhất vùng núi từ 30-31 độ, thấp nhất 20-21 độ, ven biển cao nhất 29-30 độ, thấp nhất 21-22 độ.

Trong các ngày 30/12/2018-3/1/2019, Người dân cần đề phòng có gió rất mạnh ở vùng ven biển.