Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

Ngày 27-12, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) theo Quyết định số 32/2016/QĐ - TTg ngày 8-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ cho 80 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác TGPL; trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên TGPL và chuyên viên thuộc Trung tâm TGPL.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu các văn bản: Luật TGPL năm 2017; Nghị định số 144/2017/NĐ - CP ngày 15-12-2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL; Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15-11-2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL; Thông tư số 09/2018/TT-BTP ngày 21-6-2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định Tiêu chí xác định vụ việc TGPL phức tạp, điển hình; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL.. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và được giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác TGPL

Quang cảnh hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.