Phát động phong trào thi đua tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch phát động phong trào thi đua tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo chặt chẽ, có hướng dẫn, kế hoạch tuyển quân và quán triệt, triển khai đồng bộ đến cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, vận động trong toàn xã hội hiểu biết về Luật Nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, nhằm giúp cho thanh niên, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và hăng hái lên đường nhập ngũ; thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình, đúng luật; giao quân đạt 100% chỉ tiêu của tỉnh năm 2019; có phương pháp tổ chức tuyển quân tốt, thực hiện giao quân nhanh, gọn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau giao quân; chú trọng tuyển chọn số thanh niên nhập ngũ đạt tiêu chí “3 trong 1” (Đảng viên; tốt nghiệp ĐH, CĐ, trung cấp; công chức, viên chức); thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm đối với các gia đình có con, em nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên để con, em an tâm hoàn thành nhiệm vụ...

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.