Huyện ủy Ninh Phước, Thuận Bắc: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 3-12, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ năm qua, có 9/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2018 đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; so với năm 2017, tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 12,81%; trong đó nông nghiệp tăng 2,01%; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 24,81%, thương mại-dịch vụ tăng 18,04%. Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, ứng dụng, nhân rộng tiến bộ khoa học công nghệ, các mô hình sản xuất có hiệu quả; đặc biệt nhân rộng mô hình cánh đồng lớn 2.276 ha, trong đó cánh đồng lớn sản xuất lúa với diện tích 1.551 ha, mô hình tưới tiết kiệm rau an toàn với diện tích 409 ha. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; toàn đảng bộ kết nạp 110 đảng viên mới (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết); bước đầu thực hiện hiện đạt kết quả việc củng cố, sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Phước lần thứ 26. Ảnh: B.Thương

Triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Huyện ủy Ninh Phước xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng ưu tiên đẩy nhanh tiến độ triển khai các lĩnh vực đột phá về năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao chất lượng tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới; xây dựng xã Phước Hải và An Hải đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy nhanh chương trình phát triển đô thị gắn với giảm nghèo bền vững. Toàn huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 13,58% so với năm 2018, nâng thu nhập bình quân lên 40,3 triệu đồng/người/năm, giảm 0,5% tỷ lệ hộ nghèo và giải quyết việc làm cho 2.800 lao động. Về xây dựng Đảng, có 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết nạp 105 đảng viên mới. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

----------------------

* Cùng ngày, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Thuận Bắc. Ảnh: M.Khai

Năm 2018, thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy huyện Thuận Bắc có 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (KH). Giá trị sản xuất các ngành đạt 3.304 tỷ đồng, đạt 102% KH, tăng 12,2 % so với cùng kỳ năm trước, các ngành nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng, dịch vụ tăng trưởng khá. Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.384 tỷ đồng, vượt 5% KH. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 43 tỷ đồng, trong đó huyện quản lý ước đạt 17,1 tỷ đồng, vượt 26,7% KH. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được duy trì tốt, an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh, tình hình quốc phòng-an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm, chú trọng, toàn huyện đã kết nạp 61 đảng viên mới, vượt 10,9% KH…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, Huyện ủy Thuận Bắc tiếp tục chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo kế hoạch đề ra; phấn đấu giá trị sản xuất các ngành tăng 19%; giải quyết việc làm cho 900 lao động. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá, tạo chuyển biến mạnh trên các lĩnh vực; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế sang công nghiệp, thương mại-dịch vụ; đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội… Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Phấn đấu cuối năm kết nạp 55 đảng viên mới.