Phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

(NTO) Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp và toàn thể cử tri trong tỉnh,

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu khách mời cùng toàn thể đồng bào, cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi; song khó khăn và thách thức vẫn còn đan xen và diễn biến phức tạp. Trong tỉnh, nền kinh tế có bước khởi sắc, vị thế của tỉnh được nâng lên; Chính phủ đã ban hành 2 nghị quyết quan trọng về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023 và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020; các nhóm ngành trụ cột về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch có bước phát triển tích cực. Tuy nhiên, khó khăn nổi lên là chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh một số lĩnh vực còn thấp, đặc biệt năm 2018 tình hình thời tiết diễn biến thất thường, đầu năm hạn hán cục bộ; cuối năm chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra; ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận Nhân dân vùng miền núi, vùng sâu, vùng bị hạn hán, lũ lụt thêm phần khó khăn hơn.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: V.T

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; sự lãnh đạo sâu sát của các cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành kiên quyết, trọng tâm, trọng điểm của chính quyền và sự đồng thuận, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng cộng đồng doanh nghiệp nên đã đạt kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì phát triển ổn định, toàn diện; 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tổng sản phẩm nội tỉnh ước đạt 15.492 tỷ đồng, tăng 10,25% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả rất khả quan; môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng mạnh, đứng trong top 10 cả nước về thu hút đầu tư. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc; vị thế của tỉnh được nâng lên; lượng du khách trong và ngoài nước đến Ninh Thuận ngày càng đông hơn. Chất lượng giáo dục, đào tạo có chuyển biến, nhiều trường học đạt chuẩn quốc gia; xuất khẩu lao động vượt kế hoạch đề ra; vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, dịch bệnh được kiểm soát. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, sự nghiệp được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế đó là: Lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng tuy có tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; công tác triển khai đầu tư hạ tầng để giải tỏa công suất các dự án điện gió, điện mặt trời còn chậm; thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa thật bền vững; phong trào xây dựng nông thôn mới một số nơi bị chững lại, chưa bền vững; một số dự án du lịch đẳng cấp cao triển khai còn chậm. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế. Thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn chưa thật sự thông thoáng; doanh nghiệp, hợp tác xã quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế. Đời sống của một bộ phận dân cư vùng miền núi, vùng sâu, vùng bị ảnh hưởng hạn hán, lũ lụt còn nhiều khóa khăn. Trật tự xã hội một số nơi có lúc còn diễn biến phức tạp.

Những hạn chế trên đây cũng chính là những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, cần được Hội đồng nhân dân tập trung xem xét, bàn bạc, thảo luận, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để có biện pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước đột phá phát triển trong thời gian tới.

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể cử tri,

Kỳ họp thứ 8 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, với thời gian dự kiến diễn ra trong ba ngày, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

Thứ nhất, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế-xã hội năm 2018; thảo luận, phân tích, xem xét, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 thực chất, khả thi và đảm bảo tính tích cực.

Thứ hai, thảo luận, góp ý các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động năm 2018 và chương trình công tác trọng tâm năm 2019; kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo kế hoạch; các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, thảo luận, xem xét và thông qua 27 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trong đó có 2 nghị quyết về phí, lệ phí; 25 nghị quyết liên quan đến mức chi, cơ chế, chính sách, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch như: Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; một số chế độ đặc thù đối với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; Đề án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm Chương trình “Sữa học đường” trên địa bàn huyện Bác Ái, giai đoạn 2019-2020; Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh diện tích, một số chỉ tiêu sử dụng đất tại điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận; bổ sung về quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025…

Đây là những vấn đề quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng và liên quan nhiều đối tượng. Do đó, đề nghị các vị Đại biểu tập trung nghiên cứu sâu kỹ từng nội dung; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể, thẳng thắn và chất lượng vào từng nội dung, nhằm giúp cho Hội đồng nhân dân tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm khả thi, sát đúng với tình hình thực tiễn, tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới và sự đồng thuận cao của cử tri trong tỉnh.

Thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát các chuyên đề theo kế hoạch, báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp tỉnh và báo cáo thẩm tra các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đông đảo cử tri, Nhân dân và dư luận quan tâm; tiến hành chất vấn, thảo luận những vấn đề mới phát sinh, nổi cộm, bức xúc từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đặc biệt tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định pháp luật. Đây là hình thức giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu; qua đó để từng người được lấy phiếu tín nhiệm tự soi chiếu, kiểm điểm, tự nhìn nhận trách nhiệm, bổn phận của mình để từ đó nỗ lực hơn nữa, cố gắng phấn đấu hơn nữa nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực công tác, nhận thức chính trị, uy tín của từng đồng chí cán bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Vì vậy, đề nghị mỗi đại biểu công tâm, khách quan, trách nhiệm trong việc ghi phiếu tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, để công tác lấy phiếu tín nhiệm đạt chất lượng, hiệu quả, đúng mục đích, ý nghĩa đề ra.

Thưa các vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Năm 2019 có nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Hội đồng nhân dân, đòi hỏi Hội đồng nhân dân phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động vì lợi ích của Nhân dân và cử tri trong tỉnh để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo.

Một lần nữa thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu kỹ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng góp phần để Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!