Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương cho cán bộ, đảng viên

Ngày 30-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương cho các đồng chí cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang tỉnh.

Các nội dung được quán triệt gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 915-NQ/QUTWW ngày 25-8-2018 của Quân ủy Trung ương về đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.