Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

(NTO) Ngày 30-11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2018, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh ta tiếp tục duy trì ổn định và có chuyển biến tích cực, toàn diện. Đến nay, có 15/15 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch (KH) đề ra, một số chỉ tiêu chủ yếu vượt cao. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,25% (KH 9-10%); thu ngân sách đạt 2.640 tỷ đồng (KH 2.300 tỷ đồng); tổng vốn đầu tư toàn xã hội 12.920 tỷ đồng (KH 9.600 tỷ đồng); GRDP bình quân đầu người 39,7 triệu đồng (KH 37-38 triệu đồng).

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.M

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, hiệu quả được quan tâm đẩy mạnh. Khâu đột phá về năng lượng tái tạo được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động một số dự án có quy mô lớn về điện gió, điện mặt trời. Thương mại-dịch vụ tiếp tục phát triển; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc; nổi bật là đã tích cực xây dựng, kiến nghị và được Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh. Nhiệm vụ quân sự-quốc phòng được triển khai đạt kết quả tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có chuyển biến tích cực; đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tinh gọn theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp và đầu tư theo hướng thực chất. Về nông nghiệp, phấn đấu chuyển đổi 1.500-2.000 ha sang cây trồng cạn theo hướng bền vững, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho người dân. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nâng chất lượng đạt được các tiêu chí; phấn đấu năm 2019 có từ 2-3 xã và ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Về công nghiệp, hoàn thành Đề án xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, phấn đấu giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 95-100 triệu USD. Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng chất lượng công tác đánh giá cán bộ. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm phát triển đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả tích cực, quan trọng mà cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2018 và lưu ý một số hạn chế cần tập trung khắc phục. Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí chỉ đạo tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn trong thực hiện các lĩnh vực trọng điểm về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về Cơ chế đặc thù hỗ trợ tỉnh và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển. Bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Về xây dựng Đảng, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở. Tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính.