Cụm Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy miền Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 28-11, tại Tỉnh ủy Đồng Nai, Cụm Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy miền Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy miền Đông Nam Bộ tập trung thảo luận về vai trò định hướng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với địa phương về lĩnh vực công tác tuyên giáo trong thời gian qua; đồng thời đánh giá những điểm nổi bật công tác tuyên giáo của Cụm qua 6 tháng cuối năm; chỉ ra những tồn tại, vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ để thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương điểm lại tình hình và những kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo cả nước, Cụm miền Đông Nam Bộ và định hướng công tác tuyên giáo trong thời gian đến, trong đó tập trung công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, Nghị quyết Trung ương 9 khóa XII, tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019.