Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

(NTO) Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18-6-2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT), ngày 15-8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3478/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP trên địa bàn tỉnh với mục tiêu nâng cao năng lực, chủ động PCTT, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015-2020; 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai; 100% lực lượng làm công tác PCTT được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về PCTT, đặc biệt là với các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh; nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình PCTT, nhất là đê điều, hồ đập, khu neo đậu tránh trú bão, đảm bảo an toàn với tần xuất thiết kế và thích ứng với các tác động mới của thiên tai; chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng, chống lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế xã hội; 100% các khu vực ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu được lắp đặt các thiết bị cảnh báo; 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, các đơn vị, bộ phận trực thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý nhằm thực hiện tốt công tác PCTT.