• Ninh Phước: Phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể trong công tác giảm nghèo
  • Xác định công tác xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm, Mặt trận huyện chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền khơi dậy truyền thống “Tương thân tương ái”, vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tạo nguồn kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở giúp người nghèo ổn định cuộc sống. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn huyện đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 821,3 triệu đồng, đạt 205,3% kế hoạch tỉnh giao. Từ nguồn Quỹ này và được sự hỗ trợ của tỉnh, huyện tổ chức xây mới 27 nhà Đại đoàn kết, trị giá gần 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 45 nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trị giá 225 triệu đồng. Các hội, đoàn thể trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên xây dựng nhà ở. Điển hình như Hội Phụ nữ huyện đã vận động được 274 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 7 nhà, sửa chữa 1 nhà “Mái ấm tình thương” giúp hội viên, phụ nữ khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống.

    Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước trao nhà Đại đoàn kết
    cho gia đình anh Nguyễn Hòa, ở khu phố 9, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước).

    Điều đáng ghi nhận trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước lần đầu phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thu hút 32 cơ quan ký cam kết nhận đỡ đầu 50 hộ và 9 xã, thị trấn ký cam kết nhận đỡ đầu, giúp đỡ 427 hộ vươn lên thoát nghèo. Qua triển khai, phong trào thi đua đã được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn và nhân dân hưởng ứng tích cực. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đăng ký nhận đỡ đầu đều trực tiếp gặp gỡ các hộ nghèo để thăm hỏi, tìm hiểu nguyên nhân, nhu cầu từ đó có kế hoạch giúp đỡ. Từ việc triển khai phong trào, đến cuối năm 2018, các cơ quan, đơn vị đã giúp 196 hộ vươn lên thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Cùng với đó, nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, Mặt trận huyện còn phối hợp các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế; duy trì triển khai hiệu quả các mô hình: “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa; xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa, bắp, măng tây xanh; mô hình sản xuất rau an toàn kết hợp tưới nước tiết kiệm; trồng rau, nho, táo theo tiêu chuẩn VietGap… Các đoàn thể tín chấp, tạo điều kiện cho hội viên, nhân dân có nhu cầu được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ “Hỗ trợ nông dân”, Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển”…; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm; duy trì, triển khai có hiệu quả các phong trào, mô hình giúp nhau phát triển kinh tế.

    Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều mô hình, giải pháp, Mặt trận và các đoàn thể huyện Ninh Phước đang góp phần quan trọng trong việc khuyến khích, tạo điều kiện giúp hội viên, nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 13,66% (năm 2016) giảm xuống còn 4,75% hiện nay. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước, cho biết: Góp phần cùng địa phương triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, trong năm 2019, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thi đua phát triển kinh tế; tạo điều kiện, khuyến khích hộ nghèo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước trong phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất…; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Thực hiện chương trình an sinh xã hội, những ngày này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác vận động, tiếp nhận tiền quà, phấn đấu giúp 100% hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi-2019.

  • (NTO) Bằng việc tuyên truyền, triển khai đồng bộ nhiều mô hình, giải pháp, thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể huyện Ninh Phước đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.