• Khối thi đua Mặt trận-Đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018
  • Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

    Hội nghị đã thông qua quy chế, kế hoạch hoạt động của khối, thống nhất các nội dung giao ước thi đua trong năm 2018. Theo đó các đơn vị trong khối quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận, đoàn thể Trung ương và địa phương phát động; động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống thi đua yêu nước, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở; đồng thời phát động thi đua thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018.

  • (NTO) Ngày 21-3, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khối thi đua Mặt trận- Đoàn thể tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng khối đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018.