• Hội Phụ nữ huyện Ninh Sơn: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
  • Trong năm qua, phong trào phụ nữ huyện Ninh Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực; Hội đã đẩy mạnh thực hiện tốt các mô hình như: Phụ nữ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng trọt, vần đổi công; phối hợp với các ngân hàng và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh đã giúp trên 6.600 hộ được vay vốn để phát triển kinh tế. Có 9/9 cơ sở Hội đạt danh hiệu vững mạnh.

    Năm 2018, Hội Phụ nữ huyện Ninh Sơn tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

  • (NTO) Ngày 14-12, Hội Phụ nữ huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.